Novinky

Nejčastější dotazy k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny

odbor 22 - Financování územních rozpočtů
odbor 22 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

 • Dotace
 • Finanční pomoc
 • Kraj
 • Metodika
 • Ministerstvo financí
 • Otázky a odpovědi
 • Ukrajina
 • Územní rozpočty
 • Veřejný sektor
 • Žádost o dotaci
Aktualizováno 14. 11. 2022 11:45
 • Aktualizace Nejčastějších dotazů a publikace Přílohy k žádosti o dotaci
 • Aktualizace Přílohy k žádosti o dotaci
 • Publikace informace platné od 1. července 2022
 • Publikace informace platné od 1. listopadu 2022

Informace platné od 1. listopadu 2022

Aktualizované přílohy k žádosti o dotaci za ubytování uprchlíků v návaznosti na změnu nařízení vlády č. 206/2022 Sb. Tato změna, která navyšuje paušální náhradu za osobu/noc  o 100 Kč, nabyla účinnosti 1. 11. 2022. Aktualizovaná příloha k žádosti o dotaci se tedy týká paušálních náhrad za ubytování od 1. 11. 2022.

Dokumenty ke stažení

 

Informace platné od 1. července 2022

Informace k žádosti o dotaci na ubytování uprchlíků po ukončení nouzového stavu v návaznosti na změnu zákona č. 65/2022 Sb. a nařízení vlády č. 206/2022 Sb. 

 • poprvé bude dotace na základě zákona č. 65/2022 Sb. krajům proplácena za období červenec 2022 (tj. nejdříve v srpnu t. r.). Pokud bude kraj žádat o dotaci za několik měsíců zpětně  (červenec, srpen, září…) je nutné tabulkovou přílohu za každý měsíc vyplnit zvlášť;
 • pokud budou  kraje paralelně i nadále žádat o zpětné proplacení výdajů na ubytování vzniklých v době nouzového stavu (tj. podle UV 207), je nutné používat pro tento účel starý vzor tabulkových příloh. V tomto případě tedy prosíme o vyplnění dvou sad příloh (staré vzory pro nouzový stav, nové vzory pro žádosti po ukončení nouzového stavu). Pro zjednodušení administrativy pak zpracujte jednu souhrnnou žádost o dotaci. V její textové části uveďte celkovou požadovanou částku dotace, z toho požadovanou částku podle:
  • usnesení vlády č. 207 (doba nouzového stavu), a
  • zákona č. 65/2022 Sb. (po ukončení nouzového stavu). 
 • souhrnnou žádost o dotaci zasílejte odboru 12 Ministerstva financí a v kopii Ministerstvu vnitra. V zákoně č. 65/2022 Sb. a ani v nařízení vlády č. 206/2022 Sb. není stanoven konkrétní termín pro zasílání žádostí. Doporučujeme tedy zachovat zavedený měsíční systém pro jejich zaslání, a to s termínem podání žádosti k 15. dni měsíce;
 • charakter ani účel dotace podle zákona č. 65/2022 Sb. se oproti UV 207 nemění, zůstává rovněž zachován stávající ÚZ.

Dokumenty ke stažení

 

Informace platné do 30. června 2022

Nejčastější dotazy k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje v návaznosti na poskytnutí nouzového ubytování a přístřeší dle usnesení vlády č. 207 ze dne 16. 3. 2022 ve znění usnesení vlády č. 235 ze dne 23. 3. 2022 a Příloha k žádosti o dotaci.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější