Novinky

2022

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů - rok 2022.

ilustrace
typ
Období

Vydáno

Mimořádný příspěvek zaměstnanci dle zákona č. 121/2021 a tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Mimořádný příspěvek zaměstnanci dle zákona č. 121/2021 a tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí.