Novinky

Výdaje na zajištění voleb v souvislosti s epidemiologickou situací

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Územní rozpočty
  • Metodika
  • Komunální volby
  • Parlamentní volby
  • Volba prezidenta
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů

Z dotace ze státního rozpočtu bude možné uhradit výdaje uvedené ve směrnici č.j. MF-62 970/2013/1203/12-1204, a to včetně dezinfekčních prostředků. K zajištění hygienicko-epidemiologických opatření vydalo Ministerstvo vnitra směrnici z 10. 8. 2020 č. j. MV-94781-37/OV-2020, o zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky a ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020. Tato směrnice upravuje financování takto: „Na skutečné a oprávněné výdaje související s pořízením dezinfekčních prostředků a osobních ochranných pomůcek podle čl. 2 v nezbytném rozsahu odpovídajícím místním podmínkám, zejména velikosti volebního okrsku a předpokládanému počtu členů okrskové volební komise, lze použít peněžní prostředky poskytnuté obcím a krajům ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících s těmito volbami.“. Z této směrnice tedy vyplývá, že na výdaje související s pořízením dezinfekčních prostředků a osobních ochranných pomůcek lze použít dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu na úhradu volebních výdajů. Za zvýšené výdaje vyplývající ze zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, bude poskytnuta další dotace. V rozhodnutí o poskytnutí dotace budou uvedeny výdaje, na jejichž úhradu bude možné dotaci použít. Zabezpečení volebních výdajů tak bude z finančního hlediska možné z poskytnutých dotací ze státního rozpočtu.

Doporučované

Nejčtenější