Novinky

Pořizování a rozdávání ochranných pomůcek

odbor 22 - Financování územních rozpočtů
odbor 22 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Pořizování a rozdávání ochranných pomůcek (roušek).

Odpověď:

O nákupu movitých, druhově určených věcí, jakými jsou např. roušky a dezinfekce, rozhoduje rada obce ve své zbytkové pravomoci. Tuto pravomoc si však může (ad hoc či plošně) vyhradit též zastupitelstvo obce, popř. lze takovou pravomoc (zcela nebo zčásti) svěřit do rukou starosty či obecního úřadu. V obcích, kde rada není volena, vykonává tuto pravomoc starosta (pokud si zastupitelstvo tuto pravomoc nevyhradí pro sebe). Zákon přitom pro rozhodování o pořizování movitých věcí do obecních rukou nestanovuje žádný finanční limit. Je pak na zvážení zastupitelstva obce jako celku, zda starostu v tomto ohledu nějakým finančním limitem omezí, či nikoliv.

Podle našeho právního názoru, pokud obec nakoupí ochranné roušky v rámci samostatné působnosti a má v úmyslu tyto dále rozdávat po jednotlivých kusech občanům, jedná se o společenskou úsluhu ve smyslu § 2055 odst. 1 občanského zákoníku, při níž nedochází k uzavírání darovací smlouvy.

Společenská úsluha není právním jednáním, nezakládá žádný právní vztah. Je to běžná sousedská či přátelská výpomoc. Vzhledem k tomu, že vůle obou stran nesměřuje ke vzniku smlouvy, neexistují mezi nimi žádná vzájemná práva nebo povinnosti, jejichž porušení by právo sankcionovalo.

Jde o výdaj obce podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb.; nejedná se o dar ani o dotaci. V případě, že by tento výdaj vyžadoval provedení rozpočtového opatření (zde záleží na struktuře rozpočtu obce a jeho podrobnosti), příslušný orgán by zároveň schválil toto rozpočtové opatření. Pokud již byly věci občanům rozdány, lze využít § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., tj. provést rozpočtové opatření po provedení rozpočtem nezajištěného výdaje.

Pro účetní zachycení, viz Metodická pomůcka k účtování některých zásob.

Doporučované

Nejčtenější