Novinky

Fakturace příspěvkové organizace svému zřizovateli

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

 • Rozpočtová pravidla
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Metodika
 • Územní rozpočty
 • Veřejný sektor

Peněžní prostředky, se kterými příspěvková organizace hospodaří, mají dva možné zdroje:

 • výsledky její vlastní činnosti, t.j. zejména finanční prostředky ze smluvních vztahů, přičemž zisk z doplňkové činnosti příspěvková organizace může použít pouze pro svou činnost hlavní, pokud zřizovatel nestanoví jiný způsob jeho použití;
 • finanční prostředky, které získává z rozpočtu svého zřizovatele:
  • příspěvek na provoz, který zřizovatel zpravidla koncipuje jako rozdíl mezi výnosy a náklady příspěvkové organizace, nebo jej poskytuje v návaznosti na jiná kritéria;
  • investiční příspěvek, který může zřizovatel poskytnout své příspěvkové organizaci ze svého rozpočtu.

Ze zákona č. 250/2000 Sb. podle našeho právního názoru vyplývá, že příspěvková organizace nemůže svému zřizovateli fakturovat práce a služby, které provedla ve své hlavní činnosti. Fakturace by byla výjimečně možná pouze u plnění z činnosti doplňkové. V případě, že si zřizovatel objedná od své příspěvkové organizace určité plnění, které příspěvková organizace poskytuje v rámci své hlavní činnosti, může jí toto plnění zohlednit ve výši příspěvku na provoz.

Pro úplnost ještě dodáváme, že nevylučujeme možnost, že by v některých ojedinělých případech stanovených zvláštním zákonem příspěvková organizace úkony, prováděné v hlavní činnosti, svému zřizovateli fakturovala (např. pokud by zdravotnické zařízení – příspěvková organizace v zájmu a na žádost města provedlo vyšetření, prohlídky a jiné výkony podle § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce).

Nejčtenější