Novinky

2020

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů - rok 2020.

ilustrace
typ
Období

Vydáno

Poskytování darů obcí

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Poskytování darů obcí.