Novinky

Zveřejňování schválených rozpočtových opatření

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Lze na úřední desce jedním zveřejněným dokumentem zveřejnit odkaz, kde jsou publikovány konkrétní dokumenty k rozpočtu, včetně schvalovaných rozpočtových opatření, a na úřední desce nejsou zveřejněna jednotlivá oznámení ke každému schválení rozpočtových opatření, ale jen odkaz na místo webových stránek úřadu, kde jsou transparentně publikována nově schválená rozpočtová opatření?

Odpověď:

Podle našeho právního názoru je možné splnit povinnost vyplývající z § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., ve spojení s § 11 odst. 4 tohoto zákona, a to zveřejnit schválené rozpočtové opatření na internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámit, kde je zveřejněno v elektronické podobě a kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby, i tak, že je na začátku rozpočtového roku na úřední desce zveřejněno oznámení platné po celý rok.

V takovém oznámení uveřejněném na úřední desce (pevné i elektronické) bude uvedeno, kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě a kde lze nahlédnout do jejich listinné podoby. Po schválení každého rozpočtového opatření již není oznámení znovu zveřejňováno; je zveřejněno pouze rozpočtové opatření na internetových stránkách obce. U zveřejněného rozpočtového opatření je třeba uvést, kdy bylo schváleno a kdy bylo zveřejněno, aby bylo možné prokázat splnění povinnosti zveřejnit schválené rozpočtové opatření do 30 dnů ode dne jeho schválení.

K době, po kterou mají být rozpočtová opatření zveřejněna, uvádíme, že je z hlediska dobré správy žádoucí, aby byla zveřejněna až do konce rozpočtového roku spolu s rozpočtem na daný rozpočtový rok, ačkoliv to zákon přímo nestanoví.

Doporučované

Nejčtenější