Novinky

Struktura rozpočtu – závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Musí rozpočet obsahovat zvláštní závazný ukazatel pro každou zřízenou či založenou organizaci, či pro každou osobu, která má být příjemcem dotace?

Odpověď:

NE

Tento výklad by v praxi ani nebyl možný, jelikož v době schvalování rozpočtu zastupitelstvo nemusí vědět a většinou ani neví, kdo budou příjemci dotací, jaká bude výše poskytnuté dotace konkrétnímu příjemci, apod.

Ač k tomu může svádět dikce § 12 odst. 2 zákona, není tomu tak. Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace může stanovit i rada v rámci prací na rozpisu rozpočtu. Důležité je, aby rozpis rozpočtu sděloval závazné ukazatele těm subjektům, které se jimi mají řídit (§ 14 odst. 2 zákona). Oporou tohoto stanoviska je zejména zákon o obcích § 102 odst. 2 písm. b), obdobně § 59 odst. 1 písm. i) krajského zřízení, kde zákon dává vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem, s výjimkou obecní policie, radě plnění (vykonávání) úkolů zakladatele a zřizovatele.

Územní samosprávný celek (ÚSC) schvaluje rozpočet v podrobnosti, kterou si sám stanoví. Ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. pouze stanoví, že pokud zastupitelstvo schválí rozpočet, který obsahuje ukazatel pro konkrétní právnickou osobu nebo konkrétního příjemce dotace, pak musí tento ukazatel dodržet (popřípadě změnit v průběhu roku rozpočtovým opatřením). Lze doporučit, aby ÚSC schválil rozpočet např. tak, aby závazným ukazatelem byly souhrnné částky pro:

  • jím zřízené příspěvkové organizace,
  • individuální dotace, které hodlá ÚSC poskytnout během roku.

Doporučované

Nejčtenější