Novinky

Schválení střednědobého výhledu rozpočtu

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Kdy má být nejpozději schválen střednědobý výhled rozpočtu? Může být schválen rozpočet, aniž by byl předtím nebo současně schválen střednědobý výhled rozpočtu?

Odpověď:

Rozpočet může být schválen pouze na základě dříve schváleného nebo současně schvalovaného střednědobého výhledu rozpočtu. To vyplývá z následujících ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Podle § 2 odst. 1 se finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu. Podle § 3 odst. 1 se střednědobý výhled rozpočtu sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Podle § 4 odst. 3 se při zpracování ročního rozpočtu vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu. Podle § 11 odst. 1 sestavuje územní samosprávný celek rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled rozpočtu. Zákon nestanoví termín pro schválení střednědobého výhledu rozpočtu.

Pokud je schvalován rozpočet na následující rozpočtový rok na základě již dříve schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, je třeba, aby pokrýval ještě alespoň 1 rok následující po roce, na který je schvalován rozpočet. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by třeba střednědobý výhled rozpočtu prodloužit na další roky nebo sestavit a schválit nový střednědobý výhled rozpočtu.

Ačkoliv znění § 3 odst. 1 zákona nevylučuje střednědobý výhled rozpočtu pokrývající pouze 1 rok, považujeme za vhodné, aby výhled z hlediska jeho vypovídací hodnoty pokrýval alespoň 2 roky. Pokud již nejsou údaje ve dříve schváleném rozpočtu v době schvalování rozpočtu aktuální, je možné a vhodné střednědobý výhled rozpočtu upravit na základě aktuální situace.

Nezpracování střednědobého výhledu rozpočtu je podle § 22a zákona přestupkem. Přestupkem je i nezveřejnění návrhu a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu.

Doporučované

Nejčtenější