Novinky

Předběžné rozpočtové opatření

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová pravidla
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Může zastupitelstvo schválit předběžné rozpočtové opatření, kterým jsou předem definovány případy budoucích změn rozpočtu, které mohou, ale nemusí nastat (např. neobdržení rozpočtované dotace nebo obdržení nerozpočtované dotace) s tím, že pokud daná situace nastane, takto schválené předběžné opatření již rovnou provede obecní úřad?

Odpověď:

NE

V § 16 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidel územních rozpočtů je stanoveno, že rozpočet může být po svém schválení změněn z důvodů dále stanovených v tomto ustanovení. Podle § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. se změna rozpočtu provádí rozpočtovým opatřením.

Možnost schválit předběžné rozpočtové opatření zákon neupravuje, a proto zastupitelstvo nemůže přijmout usnesení, kterým takovéto rozpočtové opatření schvaluje. Zároveň upozorňujeme, že zákony o územních samosprávných celcích (ÚSC) používají termín „provést rozpočtové opatření“ ve smyslu „schválit rozpočtové opatření“ (viz § 102 písm. a) obecního zřízení, § 68 odst. 2 písm. b) zákona o hl. m. Praze, § 59 odst. 1 písm. a) krajského zřízení), proto taky nelze rozlišovat tyto dva pojmy, které ve svém důsledku znamenají totéž. Změnu schváleného rozpočtu proto nemůže provádět (rozhodovat o změně schváleného rozpočtu) úřad ÚSC, protože k ní není kompetentní. Úřad provádí pouze změny rozpisu rozpočtu (§ 14).

Doporučované

Nejčtenější