Novinky

Posuzování plnění fiskálního pravidla a důsledky jeho nedodržení

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Rozpočtová odpovědnost
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Je obec nějakým způsobem trestána, pokud poruší fiskální pravidlo rozpočtové odpovědnosti (§ 17 odst. 1 zákona č. 23/2017 Sb.)?

Odpověď:

NE

V případě porušení fiskálního pravidla, tj. pokud dojde k současnému splnění dvou podmínek, a to, že dluh obce je vyšší než 60 % je průměrných příjmů za poslední 4 roky, a zároveň obec tento dluh do konce následujícího roku nesnížila o zákonem stanovené minimum (5 % z rozdílu mezi výši dluhu a hranicí 60 %), MF zahájí s dotčenou obcí správní řízení. V rámci tohoto řízení MF poskytne obci zpravidla měsíční lhůtu pro snížení dluhu. V případě, že by obec dluh nesnížila, MF rozhodne o dočasném pozastavení části daňových příjmů obce, a to do doby splacení dluhu v zákonem požadované výši. Po snížení dluhu obec obdrží všechny své daňové příjmy, tj. o žádné prostředky z rozpočtového určení daní nepřichází – případné zadržení části sdílených daní je vždy dočasné.

Pro doplnění uvádíme, že plnění fiskálního pravidla se vždy posuzuje k dluhu předchozího roku; k nově vzniklému dluhu se nepřihlíží. To znamená, že např. v r. 2020 bude MF posuzovat snížení dluhu vzniklého do 31. 12. 2018, resp. to, zda obec tento dluh snížila do 31. 12. 2019. Přijetí nového úvěru v průběhu roku 2019 a případná potřeba snížení celkového dluhu vykázaného v účetnictví k 31. 12. 2019, bude posuzována v roce 2021.

Doporučované

Nejčtenější