Novinky

Pronájem volebních místností

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Komunální volby
  • Parlamentní volby
  • Volba prezidenta
  • Veřejný sektor
  • Metodika
  • Územní rozpočty
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů

Konají-li se volby v budovách ve vlastnictví obce užívaných příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je obec nebo městská část hl. m. Prahy, nelze s příspěvkovou organizací uzavírat smlouvu o pronájmu volebních místností. Příspěvková organizace nemůže svému zřizovateli pronajímat svěřený majetek, jehož vlastníkem je zřizovatel.

Do výdajů na zajištění voleb lze uplatnit poměrnou část výdajů na úklid, případně další provozní náklady. Při vyčíslení poměrných nákladů za dobu konání voleb (spotřeba energií apod.) lze vycházet z uhrazených faktur a z vyúčtování energií.

 

Doporučované

Nejčtenější