Novinky

Distribuce hlasovacích lístků voličům

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Územní rozpočty
  • Metodika
  • Komunální volby
  • Parlamentní volby
  • Volba prezidenta
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů

Z dotace ze státního rozpočtu lze uhradit výdaje v rozsahu nezbytně nutném na zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům a na poštovné ve výši dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence, bude-li distribuce hlasovacích lístků zajišťována jeho prostřednictvím, a výdaje na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek nejvýše 1 Kč na jednoho voliče.

V případě voličů, kteří mají trvalé bydliště v sídle obce, resp. obecního úřadu, je důvodné uplatnit pouze částku 1 Kč za vkládání hlasovacích lístků do obálek, nikoliv za distribuci, protože k ní nedojde.

Obec může zajistit distribuci hlasovacích lístků voličům prostřednictvím České pošty, s. p. nebo prostřednictvím jiné osoby. Cena za distribuci hlasovacích lístků Českou poštou, s. p. byla sjednána Ministerstvem vnitra ve výši 6,70 Kč s DPH (tj. 5,54 Kč bez DPH) (Česká pošta, s. p. uplatňuje DPH na tuto položku podle Poštovních podmínek p., Ceníku poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s. p., poprvé počínaje rokem 2018). Při zajištění distribuce hlasovacích lístků prostřednictvím fyzické osoby uzavře obec s takovou osobou dohodu o provedení práce – distribuci hlasovacích lístků voličům s odměnou ve výši 5,54 Kč na jednoho voliče. Pokud je součástí dohody o provedení práce i vkládání hlasovacích lístků do obálek, činí celková odměna 6,54 Kč na jednoho voliče. DPH nelze v takovém případě hradit z prostředků státního rozpočtu.

 

Doporučované

Nejčtenější