Novinky

Legislativa územního rozpočtování

Legislativa k hospodaření krajů a obcí.

ilustrace

Vydáno

Sbírka zákonů ze dne 6. února 2017 (částka 8, ročník 2017)

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti; Zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti; Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.

Aktualizováno

Zákon č. 250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů