Novinky

Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2022

odbor 22 - Financování územních rozpočtů
odbor 22 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 3. 4. 2023 9:00

Příjmy, výdaje a saldo ÚSC a DSO v roce 2022
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Zpráva
Únor 102,4 78,1 24,3 22.4.2022
Březen 159,2 143,3 16,0 23.5.2022
Duben 209,9 190,6 19,3 17.6.2022
Květen 294,6 275,9 18,7 21.7.2022
Červen 380,66 329,56 51,09 19.8.2022
Srpen 483,89 443,87 40,02 12.10.2022
Září 563,03 502,70 60,33 25.11.2022
Říjen 601,1 564,6 36,6 5.1.2022
Listopad 669,53 623,22 46,31 23.1.2022
Prosinec 743,47 710,66 32,8 3.4.2023
Graf - Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2022 - graf
Příjmy, výdaje a saldo ÚSC a DSO v roce 2022 (v mld. Kč)
Únor Březen Duben Květen Červen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 102,4 159,2 209,9 294,6 380,66 483,89 563,03 601,1 669,5 743,5
Výdaje 78,1 143,3 190,6 275,9 329,56 443,87 502,7 564,6 623,2 710,7
Saldo 24,3 16 19,3 18,7 51,09 40,02 60,33 36,6 46,3 32,8

Měsíční hospodaření územních rozpočtů v dalších letech
2023 2022 2021

 


 

Vysvětlivky:
ÚSC - územní samosprávné celky
DSO - dobrovolné svazky obcí

Doporučované

Nejčtenější