Novinky

Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2021

odbor 22 - Financování územních rozpočtů
odbor 22 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Měsíční zpráva o hospodaření územních rozpočtů
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejný sektor
  • Měsíční
Aktualizováno 17. 3. 2022 14:00

Příjmy, výdaje a saldo ÚSC, DSO a RRRS v roce 2021
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Zpráva
Únor 105,9 83,92 21,98 6.5.2021
Březen 168,48 150,44 18,04 28.5.2021
Duben 201,61 187,67 13,94 18.6.2021
Květen 261,97 252,04 9,93 8.7.2021
Červen 352,49 300,69 51,79 20.8.2021
Srpen 443,05 403,63 39,41 14.10.2021
Září 513,89 469,15 44,75 26.11.2021
Říjen 548,12 508,43 39,68 28.12.2021
Listopad 619,7 561 58,7 7.1.2022
Prosinec 678,3 637 41,3 17.3.2022
Graf - Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2021 - graf
Příjmy, výdaje a saldo ÚSC, DSO a RRRS v roce 2021 (v mld. Kč)
Únor Březen Duben Květen Červen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 105,9 168,5 201,6 261,97 352,49 443,05 513,89 548,12 619,7 678,3
Výdaje 83,9 150,4 187,7 252,04 300,69 403,63 469,15 508,43 561 637
Saldo 22 18 13,9 9,93 51,79 39,41 44,75 39,68 58,7 41,3

Měsíční hospodaření územních rozpočtů v dalších letech
2022 2021

 


 

Vysvětlivky:
ÚSC - územní samosprávné celky
DSO - dobrovolné svazky obcí
RRRS - Regionální rady regionů soudržnosti

Doporučované

Nejčtenější