Novinky

2015

Měsíční zprávy o hospodaření územních rozpočtů za rok 2015.

ilustrace

Vydáno

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.3.2015

Ke konci prvního čtvrtletí 2015 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 103,8 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 89,7 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 14,1 mld. Kč.

Vydáno

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28.2.2015

Ke konci února 2015 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 59,9 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 51,3 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 8,6 mld. Kč.