Novinky

Právní rámce

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

 • České účetní standardy
 • Legislativa
 • Legislativa EU
 • Legislativní činnost MF
 • Právní řád
 • Účetnictví
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Audit
 • Dohled nad auditem
 • Rada pro veřejný dohled nad auditem
Aktualizováno 19. 1. 2017
 • Aktualizace v odstavci Právo EU

Přehled platných právních předpisů a standardů v působnosti odboru 28 - Účetnictví a audit MF

Legislativa v ČR 

Zákony

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 410/2009 Sb.
  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (Zrušena vyhláška č. 505/2002 Sb.)
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb.
  o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • Vyhláška č. 504/2002 Sb.
  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 503/2002 Sb.
  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 502/2002 Sb.
  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 501/2002 Sb.
  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb.
  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Jiné vyhlášky:

 • Vyhláška č. 365/2010 Sb.
  ze dne 6. prosince 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2011, (Vydaná ve Sbírce zákonů ze dne 15. prosince 2010)
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb.
  o inventarizaci majetku a závazků, s účinností od 5. října 2010
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb.
  o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Standardy (účetnictví)

Právo EU (Evropských společenství) – implementace do právního řádu ČR

Účetnictví - Směrnice

Nařízení (je přímo aplikovatelné bez implementace):

Audit

Doporučení

Rozhodnutí (je přímo aplikovatelné bez implementace):

Doporučované

Nejčtenější