Novinky

2012

Zveřejňované informace Ministerstva financí k legislativním úpravam v oblasti účetnictví - v roce 2012.

ilustrace

Aktualizováno

Aktualizována Metodika tvorby PAP (vč. příloh č. 1 - 3)

Ministerstvo financí zveřejňuje:

  • první aktualizaci Metodiky tvorby PAP– úpravy se týkají doplnění informací k Příloze č. 3 v textu a formálních oprav, všechny změny jsou žlutě podbarveny
  • druhou aktualizaci Přílohy č. 2 Číselník Partneři k této Metodice - zrušení nadbytečného řádku v části Nerezidenti pro Českou republiku, kód CZ, červeně podbarven, a
  • novou Přílohu č. 3 k této Metodice s názvem PAP s vyznačením nevyplňovaných položek, tento soubor ve své původní verzi byl součástí zipu Legislativní úpravy v souvislosti se zavedením Pomocného analytického přehledu (PAP) – novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. zveřejněného 30. prosince 2011. Ve srovnání s původní verzí zveřejněnou dne 30.12.2011 byly provedeny pouze následující úpravy:
    • v Části IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů, doplněny symboly x v Typu změny č. 402 Nákup - nový v osmi položkách – podžluceno,
    • v Části VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů, odstraněny symboly x v Typu změny č. 813 Přecenění na reálnou hodnotu ve 12 položkách, u účtů 061 a 062 a jejich analytického členění – podžluceno

Důležitá informace:

Podle této verze Přílohy č. 3 - PAP s vyznačením nevyplňovaných položek byla připravena a dne 1.3.2012 zveřejněna aktualizace xsd schématu pro výkaz CV30_PAP_Souhrn v rámci Balíčku č.16.

  • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit

Vydáno

Metodické doporučení MF – Způsob vykazování minulého a běžného období v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty v roce 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v návaznosti na zrušení, přesunutí a stanovení několika nových položek s účinností od 1. ledna 2012. Dle pokynů podle zveřejněného metodického doporučení budou upraveny kontroly pro příjem účetních záznamů do CSÚIS. Přesný popis těchto kontrol bude detailně popsán ve verzi č. 20 dokumentu Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS, který bude publikován v návaznosti na toto metodické doporučení.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Metodické doporučení MF – Způsob vykazování minulého a běžného období v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty v roce 2012 - ke stažení ve formátu PDF (Metodické doporučení - Minulé období) a ve formátu XLS (Vykazování minulého období), publikováno 22. března 2012