Novinky

2011

Zveřejňované informace Ministerstva financí k legislativním úpravam v oblasti účetnictví - v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje údaje finančních a účetních výkazů účetních jednotek veřejných rozpočtů za rok 2010 (ÚFIS – Prezentační systém finančních a účetních informací státu z CSÚIS)

Aplikace prezentačního systému ÚFIS umožňují uživatelsky aktivní přístup k vybraným údajům účetních a finančních informací státu z Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/. Pro veřejnost jsou k dispozici údaje v roční periodicitě počínaje rokem 2010.

OBSAH

 • ÚFIS – Informace o systému
  • Základní orientační informace o přístupu k vybraným údajům účetních a finančních informací státu ze systému CSÚIS prostřednictvím upravených aplikací prezentačního systému ARISweb. Uživatel má k dispozici nástroje, na které byl zvyklý z předchozích let.
 • ÚFIS – Registr RARIS
  • Účelový registr organizací.
 • ÚFIS – Přehledy plnění veřejných rozpočtů
  • Zobrazení výsledných sestav plnění veřejných rozpočtů v tabulkové i grafické formě.
 • ÚFIS – Prezentace údajů ÚSC
  • Zobrazení finančních informací o územních samosprávných celcích (ÚSC).
 • ÚFIS – Prezentace údajů kapitol SR
  • Zobrazení finančních informací kapitol státního rozpočtu.
 • ÚFIS – Sumáře
  • Zobrazení sumářů účetních a finančních výkazů ústředně a místně řízených organizací.
 • ÚFIS – Výkazy
  • Zobrazení účetních a finančních výkazu ústředně a místně řízených organizací.

Kontaktní E-mail adresa pro vaše dotazy: ufis@mfcr.cz.