Novinky

Účetnictví

Informace Ministerstva financí o platných právních předpisech a standardech v působnosti účetnictví a auditu v ČR a souvisejících tématech.

ilustrace

Právní rámce

Přehled platných právních předpisů a standardů v působnosti účetnictví a auditu v ČR a právních předpisů EU (Evropských společenství) – implementace do právního řádu ČR.

Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj vydávaný Ministerstvem financí. Pouze informační charakter. Závazným zdrojem informací jsou pouze tištěné podoby Finančních zpravodajů.

Cenový věstník

Cenový věstník Ministerstva financí. Pouze informační charakter. Závazným zdrojem informací jsou pouze tištěné podoby Cenových věstníků.

Dvojí zdanění

Informace a pokyny Ministerstva financí v oblasti zamezení dvojího zdanění.