Novinky

Účetní konsolidace státu – předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 31.3.2015

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Státní pokladna
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Účetní reforma
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Centrální systém účetních informací
 • Účetní doklady
 • Účetní výkaznictví státu
 • Konsolidovaná jednotka státu

V roce 2015 zasílají seznam pouze správci kapitol státního rozpočtu, kraje a obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je k 1. lednu 2014 roven nebo větší než 10 000. Termín pro předání do CSÚIS je 31. března 2015.

Seznam bude zasílán do CSÚIS standardní přenosovou cestou, tedy prostřednictvím datového rozhraní. XSD schéma seznamu bylo publikováno v rámci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny v balíčku č. 24.

Více o vyplnění seznamu je možno nalézt v Konsolidačním manuálu nebo v dalších metodických dokumentech na internetové adrese www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual.

Vzor seznamu je přílohou č. 1 ke konsolidační vyhlášce státu.

Doporučované

Nejčtenější