Novinky

Metodická pomůcka pro vykazování majetku pořízeného z dotace v Pomocném konsolidačním přehledu

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Účetní uzávěrka
 • Konsolidační účetní výkazy
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
 • Veřejný sektor

Účetní konsolidace státu

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje metodickou pomůcku pro vykazování majetku pořízeného z dotace v Pomocném konsolidačním přehledu. Pomůcka byla vytvořena s cílem zpřesnit konsolidovaným jednotkám státu, které postupují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., oblast vykazování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který byl pořízen z dotace. Metodická pomůcka obsahuje také praktické příklady.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější