Novinky

Účetní konsolidace státu – Konsolidační příručka pro externí uživatele

Konsolidační příručka pro externí uživatele

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Účetní uzávěrka

Konsolidační příručka pro externí uživatele - verze 1.0

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje Konsolidační příručku pro externí uživatele. Dokument slouží jako uživatelská příručka pro subjekty zapojené do procesu účetní konsolidace státu podle konsolidační vyhlášky státu. Jde především o správce kapitol státního rozpočtu a kraje, jejichž uživatelé aktivně přistupují na Portál IISSP, a o ostatní účetní jednotky, které předávají výkazy do CSÚIS.

Jedná se o obecný popis konsolidace s termíny jednotlivých fází, o popis zpracování vstupních dat, křížových kontrol, pomocného konsolidačního záznamu a výstupů pro uživatele z krajů a kapitol.

 

Doporučované

Nejčtenější