Novinky

Metodická pomůcka určená obcím a dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění seznamu

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele

Účetní konsolidace státu – metodická pomůcka určená obcím a dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění seznamu

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje metodické pomůcky určené obcím a dobrovolným svazkům obcí pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (dále jen „seznam“).

V roce 2015 zasílali seznam pouze správci kapitol státního rozpočtu, kraje a obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl k 1. lednu 2014 roven nebo větší než 10 tis. obyvatel.

V roce 2016 a v dalších letech budou předávat seznam do CSÚIS správci kapitol státního rozpočtu, kraje, všechny obce a dobrovolné svazky obcí ve stavu k 31. prosinci 2015, nejpozději do 15. ledna 2016.

V rámci novely konsolidační vyhlášky státu bude vzor seznamu drobně upraven, přičemž zveřejňované materiály již obsahují vzor seznamu, který bude platný pro účetní období roku 2016.

 

Nejčtenější