Novinky

Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví státu
 • Účetnictví
 • Veřejný sektor
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 30. 6. 2017 13:30
 • Aktualizace Metodické pomůcky pro PKP, zveřejnění Příkladu PKP
 • Aktualizace Metodické pomůcky pro PKP
 • Aktualizace Metodické pomůcky pro PKP, aktualizace Příkladu PKP
 • Aktualizace Příkladu PKP

Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje aktualizaci metodické pomůcky pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled. Materiály byly aktualizovány v souvislosti se zpřesněním oblasti vykazování hospodářského výsledku, opravné položky k pohledávkám a vykazování dotací na pořízení majetku. Nově je zařazena ukázka převodu „Příklad PKP“ do souborů ve formátu XML, což je formát požadovaný pro zasílání výkazů do CSÚIS.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější