Novinky

Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví státu
 • Účetnictví
 • Veřejný sektor
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
Aktualizováno 30. 6. 2017 13:30
 • Aktualizace Metodické pomůcky pro PKP, zveřejnění Příkladu PKP
 • Aktualizace Metodické pomůcky pro PKP
 • Aktualizace Metodické pomůcky pro PKP, aktualizace Příkladu PKP
 • Aktualizace Příkladu PKP

Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje aktualizaci metodické pomůcky pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled. Materiály byly aktualizovány v souvislosti se zpřesněním oblasti vykazování hospodářského výsledku, opravné položky k pohledávkám a vykazování dotací na pořízení majetku. Nově je zařazena ukázka převodu „Příklad PKP“ do souborů ve formátu XML, což je formát požadovaný pro zasílání výkazů do CSÚIS.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější