Novinky

Účetní konsolidace státu – Konsolidační manuál

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví státu
 • Účetnictví
 • Konsolidační účetní výkazy
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 20. 5. 2019 12:15
 • Zveřejněna „ostrá“ verze Konsolidačního manuálu: Konsolidační manuál pro rok 2015 - verze 1.0
 • Zveřejněn Konsolidační manuál pro rok 2016 - verze 2.0
 • Zveřejněn Konsolidační manuál pro rok 2016 - verze 2.1
 • Zveřejněn Konsolidační manuál pro rok 2017 – verze 3.0
 • Zveřejněn Konsolidační manuál pro rok 2019 – verze 4.0

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) zveřejňuje Konsolidační manuál.

Konsolidační manuál pro rok 2019 – verze 4.0

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetní výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) zveřejňuje Konsolidační manuál pro rok 2019 ve verzi 4.0. V této verzi došlo k drobným úpravám v části zabývající se Pomocným konsolidačním přehledem. Upraveny byly také převodové můstky k vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 


Konsolidační manuál pro rok 2017 – verze 3.0

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetní výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) zveřejňuje Konsolidační manuál pro rok 2017 ve verzi 3.0. V této verzi došlo k drobným úpravám v části zabývající se výkazem seznam a také v části zabývající se Pomocným konsolidačním přehledem, kde byly zpřesněny také převodové můstky k vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Konsolidační manuál pro rok 2016 - verze 2.1

Ve verzi 2.1 došlo ke zpřesnění uvádění názvu partnera a IČO partnera v části popisující Pomocný konsolidační přehled. Dále došlo k doplnění převodového můstku k vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Konsolidační manuál pro rok 2016 - verze 2.0

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) zveřejňuje Konsolidační manuál pro rok 2016 ve verzi 2.0.

Touto cestou si dovolujeme oslovit konsolidované jednotky státu o zaslání případných námětů na emailovou adresu: „konsolidace@mfcr.cz“, do předmětu prosím uveďte „Konsolidační manuál“.

Konsolidační manuál pro rok 2015 - verze 1.0

Ministerstvo financí v souladu s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) zveřejňuje Konsolidační manuál ve verzi 1.0.

Touto cestou si dovolujeme oslovit nejen konsolidované jednotky státu, ale i odbornou veřejnost o zaslání případných námětů na emailovou adresu: „konsolidace@mfcr.cz“, do předmětu prosím uveďte „Konsolidační manuál“.

 

 

Nejčtenější