Novinky

Vyhlášky pro rok 2014 - pro účetnictví státu

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • Státní pokladna
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Účetní reforma
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Účetní jednotky
 • Centrální systém účetních informací
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Účetní výkaznictví státu
Aktualizováno 24. 1. 2014 15:30
 • Aktualizována Vyhláška č. 410/2009 Sb. - soubory Zip ke stažení (Úplné znění Směrné účtové osnovy pro rok 2014, které bylo publikováno na stránkách MF ode dne 9.1.2014 do dne 21.1.2014 vybrané účetní jednotky nepoužijí.)
 • Aktualizována Vyhláška č. 410/2009 Sb. - Zveřejněna formálně technická úprava Směrné účtové osnovy pro rok 2014.

Přehled platných vyhlášek pro rok 2014 - pro účetnictví státu

Přehled platných vyhlášek pro rok 2014 - pro účetnictví státu. Dne 31. prosince 2013 byla v částce č. 181 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 472/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, a v částce č. 182 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Obě vyhlášky byly novelizovány především v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, implementací některých ustanovení směrnice Rady č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a dalšími úpravami, a to s účinností od 1. ledna 2014.

Úpravy související s problematikou účtování o předfinancování transferů mají odloženou účinnost k 1. lednu 2015.

OBSAH

Vyhláška č. 220/2013 Sb. - o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Účinnost 1. 8. 2013
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Vyhláška č. 220/2013 Sb. - o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, s účinností od 1. srpna 2013; publikováno 8/2012, ke stažení ve formátu Pdf a Word

Platná legislativa - Vyhláška č. 383 (rok 2014)

Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. - Vyhláška č. 472/2013 Sb.,

Účinnost 1. 1. 2014
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Vyhláška č. 472/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech), publikováno 9.1.2014, ke stažení ve formátu Pdf

Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn provedených vyhláškou č. 472/2013 Sb. – s účinností od 1.1.2014

Účinnost od 1. 1. 2014
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 472/2013 Sb., publikováno 9.1.2014, textová část ke stažení ve formátu Pdf a Word

Úplné znění přílohy č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., ke stažení ve formátu Excel

 

Účinnost od 1. 1. 2014
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Úplné znění přílohy č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., publikováno 9.1.2014, ke stažení ve formátu Excel

Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačení změn podle vyhlášky č. 472/2013 Sb. - komplet ke stažení ve formátu zip

Účinnost od 1. 1. 2014.
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačení změn podle vyhlášky č. 472/2013 Sb., publikováno 9.1.2014, ke stažení ve formátu Zip

Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 461/2012 Sb. - komplet ke stažení ve formátu zip

Účinnost od 1. 1. 2014.
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 472/2013 Sb., publikováno 9.1.2014,ke stažení ve formátu Zip

Platná legislativa - Vyhláška č. 410 (rok 2014)

Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. – vyhláška č. 473/2013 Sb.

Účinnost od 1. 1. 2014.
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. – vyhláška č. 403/2011 Sb.; publikováno 9.1.2014, ke stažení ve formátu Pdf,

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 473/2013 Sb. - komplet ke stažení ve formátu zip

Účinnost od 1. 1. 2014.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 473/2013 Sb.; aktualizace 24.1.2014/21.1.2014/ publikováno 9.1.2014, ke stažení ve formátu Zip.

OBSAH

 • 410 – bodové znění_vyhláška č.479_2013 = novela 410 z roku 2013 = vyhláška č. 479/2013 Sb. - word ze Sbírky zákonů
 • 410 – UZ 2014 s vyznačením změn účinných od 1.1.2014 = úplné znění s vyznačením změn účinných od 1.1.2014 – pdf a word
 • 1_410 VZOR PRO ROK 2014 zmeny = Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Rozvaha vzor pro rok 2014 s vyznačením změn – excel
 • 2_410 VZOR PRO ROK 2014 zmeny = Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Výkaz zisku a ztráty vzor pro rok 2014 s vyznačením změn – excel
 • 5_410 VZOR PRO ROK 2014 zmeny= Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha pro rok 2014 s vyznačením změn – excel
 • 7_410 SUO VZOR PRO ROK 2014 zmeny = Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2014 s vyznačením změn – excel
 • Pozn. Přílohy č. 3, 4 a 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zůstávají k 1.1.2014 beze změn.

Přílohy č. 1;2;5 a 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., s vyznačením změn podle vyhlášky č. 473/2013 Sb.- komplet ke stažení ve formátu Zip

Účinnost od 1. 1. 2014

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Přílohy č. 1;2;5 a 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., s vyznačením změn podle vyhlášky č. 473/2013 Sb.; aktualizace 24.1.2014/21.1.2014/ publikováno 9.1.2014; komplet ke stažení ve formátu Zip

OBSAH

 • 1_410 VZOR PRO ROK 2014 zmeny = Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Rozvaha vzor pro rok 2014 s vyznačením změn – excel
 • 2_410 VZOR PRO ROK 2014 zmeny = Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Výkaz zisku a ztráty vzor pro rok 2014 s vyznačením změn – excel
 • 5_410 VZOR PRO ROK 2014 zmeny= Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha pro rok 2014 s vyznačením změn – excel
 • 7_410 SUO VZOR PRO ROK 2014 zmeny = Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2014 s vyznačením změn – excel
 • Pozn. Přílohy č. 3, 4 a 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zůstávají k 1.1.2014 beze změn.

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. podle vyhlášky č. 473/2013 Sb. včetně příloh č. 1 - 7 - bez vyznačení změn - komplet ke stažení ve formátu Zip

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: ÚZ vyhlášky č. 410/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 473/2013 Sb. pro rok 2014; aktualizace 24.1.2014/21.1.2014/ publikováno 9.1.2014, ke stažení ve formátu Zip.

Účinnost od 1. 1. 2014.

OBSAH

 • 410 – UZ 2014 s přijatými změnami – ve formátu pdf a word
 • 1_410 VZOR PRO ROK 2014 = Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Rozvaha vzor pro rok 2014 bez vyznačení změn – excel
 • 2_410 VZOR PRO ROK 2014 = Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Výkaz zisku a ztráty vzor pro rok 2014 bez vyznačení změn – excel
 • 3_410 PPT = Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o peněžních tocích – beze změn pro roky 2014 a 2015 – excel
 • 4_410 PZVK = Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o změnách vlastního kapitálu – beze změn pro roky 2014 a 2015 - excel
 • 5_410 VZOR PRO ROK 2014 = Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha pro rok 2014 bez vyznačení změn – excel
 • 6_410 PTPFP = Příloha č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o tvorbě a použití fondu privatizace – beze změn pro roky 2014 a 2015 – excel
 • 7_410 SUO VZOR PRO ROK 2014 = Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2014 bez vyznačení změn – excel

Přílohy č. 1 – 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - bez vyznačení změn- komplet ke stažení ve formátu Zip

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Přílohy č. 1 – č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 473/2013 Sb. pro rok 2014; aktualizace 24.1.2014/21.1.2014/ publikováno 9.1.2014, ke stažení ve formátu Zip.

Účinnost od 1. 1. 2014.

OBSAH

 • 1_410 VZOR PRO ROK 2014 = Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Rozvaha vzor pro rok 2014 bez vyznačení změn – excel
 • 2_410 VZOR PRO ROK 2014 = Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Výkaz zisku a ztráty vzor pro rok 2014 bez vyznačení změn – excel
 • 3_410 PPT = Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o peněžních tocích – beze změn pro roky 2014 a 2015 – excel
 • 4_410 PZVK = Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o změnách vlastního kapitálu – beze změn pro roky 2014 a 2015 - excel
 • 5_410 VZOR PRO ROK 2014 = Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha pro rok 2014 bez vyznačení změn – excel
 • 6_410 PTPFP = Příloha č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o tvorbě a použití fondu privatizace – beze změn pro roky 2014 a 2015 – excel
 • 7_410 SUO VZOR PRO ROK 2014 = Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. pro rok 2014 bez vyznačení změn – excel

 

Upozornění: Směrná účtová osnova pro rok 2014 v úplném znění s vyznačením změn i bez jejich vyznačení ve znění jednotlivých ustanovení vyhlášek č. 435/2010 Sb., 403/2011 Sb., č. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb. a č. 473/2013 Sb. je opětovně zveřejněna po opravě - uvedení do souladu se zněním jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 473/2013 Sb. pro rok 2014.

Úplné znění Směrné účtové osnovy pro rok 2014, které bylo publikováno na stránkách MF zde ode dne 9.1.2014 do dne 21.1.2014 vybrané účetní jednotky nepoužijí.

Dne 24. 1. 2014 zveřejněna formálně technická úprava Směrné účtové osnovy pro rok 2014.

 

 

Platná legislativa - Vyhláška č. 270 (rok 2014)

s účinností od 5. října 2010

Doporučované

Nejčtenější