Novinky

Vyhlášky pro rok 2013 - pro účetnictví státu

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • České účetní standardy
 • Centrální systém účetních informací
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 1. 8. 2013

Přehled platných vyhlášek pro rok 2013 - pro účetnictví státu

OBSAH

Vyhláška č. 220/2013 Sb. - o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek -  s účinností od 1. 8.2013

Účinnost 1. 8. 2013

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Vyhláška č. 220/2013 Sb. - o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, s účinností od 1. srpna 2013; publikováno 8/2012, textová část ke stažení ve formátu Pdf a Word

Platná legislativa - Vyhláška č. 383 (rok 2013)

Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) - s účinností od 1.1.2013 - komplet ke stažení ve formátu zip

 
Účinnost 1. 1. 2013
ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb. a vyhlášky č. 437/2011 Sb.;
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) - s účinností od 1.1.2013, publikováno 12/2012, ke stažení ve formátu Pdf nebo ZIP

Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn provedených vyhláškou č. 461/2012 Sb. – s účinností od 1.1.2013

Účinnost od 1. 1. 2013
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 461/2012 Sb., publikováno 12/2012, textová část ke stažení ve formátu Pdf a Word

Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 461/2012 Sb. - komplet ke stažení ve formátu zip

 
Účinnost od 1. 1. 2013.
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 461/2012 Sb., publikováno 12/2012, textová část ke stažení ve formátu Pdf a Word
Související informace

 • Úplné znění přílohy č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., ke stažení ve formátu Excel
 • Úplné znění přílohy č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn provedených vyhláškou č. 461/2012 Sb. a s vyznačením nevyplňovaných položek, ke stažení ve formátu Excel

Platná legislativa - Vyhláška č. 410 (rok 2013)

Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. – vyhláška č. 460/2012 Sb.

Účinnost od 1. 1. 2013.
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášek č. 435/2010 Sb., č. 403/2011 Sb. a 436/2011 Sb.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. – vyhláška č. 403/2011 Sb.; včetně příloh č. 1 – č. 7, publikováno 21.12.2012, ke stažení ve formátu Pdf,Word a Zip

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 460/2012 Sb.  -  komplet ke stažení ve formátu zip

Účinnost od 1. 1. 2013.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 460/2012 Sb., publikováno 12/2012, textová část ke stažení ve formátu Pdf a Word

 • Obsahy příloh č. 1 a č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 460/2012 Sb. – obsah příloh č. 2 až 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. NENÍ ZMĚNĚN novelou - vyhláškou č. 460/2012 Sb.  a samostatné přílohy (ke stažení ve formátu Excel)
 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 403/2011 Sb. - Rozvaha, s vyznačením změn (ke stažení ve formátu Excel)
 • Příloha č. 7 k vyhlášce č. 403/2011 Sb. - Směrná účtová osnova, s vyznačením změn (ke stažení ve formátu Excel)

Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 460/2012 Sb. včetně příloh č. 1 - 7 - komplet ke stažení ve formátu zip

Účinnost od 1. 1. 2013

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 460/2012 Sb., publikováno 21.12.2012, (komplet ke stažení ve formátu Zip)

 • Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 460/2012 Sb. včetně příloh č. 1 - 7 - bez vyznačení změn - textová část ke stažení ve formátu Pdf a Word samostané přílohy (ke stažení ve formátu Excel)
 • Úplné znění přílohy č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Rozvaha
 • Úplné znění přílohy č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Výkaz zisku a ztráty
 • Úplné znění přílohy č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Přehled o peněžních tocích
 • Úplné znění přílohy č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Úplné znění přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Příloha
 • Úplné znění přílohy č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Přehled tvorby a použití fondu privatizace
 • Úplné znění přílohy č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Směrná účtová osnova

Úplná znění obsahů příloh č. 1 – č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů  - komplet ke stažení ve formátu Zip

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Obsahy příloh č. 1 – č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 460/2012 Sb. pro rok 2013, publikováno 21.12.2012, ke stažení ve formátu Zip.

 • Úplné znění přílohy č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Rozvaha
 • Úplné znění přílohy č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Výkaz zisku a ztráty
 • Úplné znění přílohy č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Přehled o peněžních tocích
 • Úplné znění přílohy č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Úplné znění přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Příloha
 • Úplné znění přílohy č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Přehled tvorby a použití fondu privatizace
 • Úplné znění přílohy č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - Směrná účtová osnova

Platná legislativa - Vyhláška č. 270 (rok 2012 - 2013)

 s účinností od 5. října 2010

Doporučované

Nejčtenější