Novinky

Legislativní úpravy v souvislosti se zavedením Pomocného analytického přehledu (PAP) – Účinnost od 1. 1. 2012

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

 • PAP
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Centrální systém účetních informací
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Veřejný sektor

Legislativní úpravy v souvislosti se zavedením Pomocného analytického přehledu (PAP) – novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. - účinnost od 1.1.2012

Dokumenty ke stažení

Obsahem:

 • Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb.
  • 383 – Bodové znění - vyhláška č. 437/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., s účinností od 1. 1. 2012, ve formátu pdf a word
  • Příloha č. 2a k 383/2009 Sb. - PAP - platné znění k 13122011, s účinností od 1. 1. 2012, ve formátu excel
  • Pomocný analytický přehled s vyznačením nevyplňovaných položek, ve formátu excel
  • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášky č. 437/2011 Sb., ve formátu Pdf a Word, bez přílohy č. 2a, která je dostupná ve formátu excel
  • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 437/2011 Sb., ve formátu Pdf a Word, bez přílohy č. 2a, která je dostupná ve formátu excel
 • Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  • 410 – Bodové znění - vyhláška č. 436/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2012, ve formátu pdf a word
  • Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. s vyznačením změn podle vyhlášek č. 403/2011 Sb. a č. 436/2011 Sb., ve formátu Pdf a Word
  • Úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášek č. 403/2011 Sb. a č. 436/2011 Sb., ve formátu Pdf a Word

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: aktualizováno: 02.01.2012/publikováno: 30. 12.2011, ke stažení ve formátu ZIP

Doporučované

Nejčtenější