Novinky

Metodická pomůcka k výpočtu výše opravné položky k pohledávce

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Schvalování účetní závěrky
 • Operativní účetní záznam
 • Zákon o účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Účetnictví
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů

aktualizace spočívá:
- Tabulka je doplněna o pole pro Datum, ke kterému se vypočítá výše opravné položky k pohledávce a o součtový řádek.

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodickou pomůcku k výpočtu výše opravné položky k pohledávce, která byla vytvořena ve smyslu § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že se jedná pouze o metodickou pomůcku, která nezaručuje zajištění správné výše opravné položky k pohledávce v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů v oblasti účetnictví upravujícími pravidla pro opravné položky k pohledávkám.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější