Novinky

2013

Přehled metodických pomůcek zveřejňovaných Ministerstvem financí k účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí) - rok 2013.

ilustrace

Vydáno

Metodická pomůcka k výpočtu výše opravné položky k pohledávce

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodickou pomůcku k výpočtu výše opravné položky k pohledávce, která byla vytvořena ve smyslu § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.