Novinky

Účetní reforma veřejných financí - Účetnictví státu

Zveřejňované informace Ministerstva financí k účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí).

ilustrace

Základní informace

Základní teze a prezentace reformy účetnictví v oblasti veřejných financí - průvodní informace publikované Ministerstvem financí.

Právní předpisy

Přehled právních předpisů zveřejňovaných Ministerstvem financí k účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí).

Metodická podpora

Metodické pomůcky vydané Ministerstvem financí, metodické materiály k Pomocnému analytickému přehledu, otázky a odpovědi k účetnictví státu a interní předpisy zveřejněné v rámci sdílení „dobré praxe“.

Operativní účetní záznamy

Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu).

Účetní výkaznictví státu

Informace Ministerstva financí týkající se sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu.

Pomocný analytický přehled

Přehled informací zveřejňovaných Ministerstvem financí pro práci s PAP (Pomocným analytickým přehledem) k účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí).

Technické informace KC IISSP

Přehled informací zveřejňovaných Ministerstvem financí pro uživatele Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) prezentované Kompetenčním centrem IISSP.

Vazba na státní pokladnu

Rozcestník k základním informacím Portálu Státní pokladny - provozovaným Ministerstvem financí.