Novinky

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Státní dluh
  • Řízení státního dluhu
  • Pololetní
  • Veřejný sektor
  • Vládní sektor
  • Pokladní plnění
  • Zpráva
  • Hospodaření územních rozpočtů
Aktualizováno 13. 2. 2023 10:45
  • doplněno usnesení RV
  • změna názvu, aktualizace Zprávy o PSR, doplnění Usnesení PS

Vláda předkládá Poslanecké sněmovně po skončení pololetí zprávu, v níž hodnotí vývoj ekonomiky a plnění státního rozpočtu; zpráva obsahuje rovněž hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti a vývoje státních finančních aktiv, stavu státních záruk, vývoje státního dluhu, jejich podrobnou analýzu, výhled plnění do konce roku a v případě odchýlení od schváleného státního rozpočtu informaci o krocích k zajištění stability rozpočtového hospodaření.

Další informace viz především § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější