Novinky

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2022

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Pokladní plnění
  • Rozpočet
  • Státní rozpočet
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Čtvrtletní

Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Blíže viz § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Dokumenty ke stažení

 

 

Doporučované

Nejčtenější