Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2005

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Rozpočet resortu financí
  • Veřejné rozpočty
  • Tabulka
  • Veřejný sektor

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí rok 2005
schválený rozpočet v tis. Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 230 377
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 731 245
z toho: pojistné na důchodové pojištění 602 202
Výdaje celkem 15 324 854
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7 340 989
z toho: platy zaměstnanců 7 296 590
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 569 347
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 145 931
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem 3 293 069
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 6 698 538
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 6 671 235
Platy příslušníků bezpečnostních sborů 2 150 722
Ostatní sociální dávky 500 580
Program protidrogové politiky 15 530
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 2 140
18. panevropská konference pojistných dozorů 1 290
Ostatní mezinárodní odborné akce 960
Výdaje ze SR na financovánízcela společných programů EU a ČR celkem 54 414
z toho: PHARE 54 414

Doporučované

Nejčtenější