Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2004

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Rozpočet resortu financí
  • Tabulka
  • Veřejné rozpočty
  • Veřejný sektor

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí rok 2004
schválený rozpočet v tis. Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 268 869
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 722 321
z toho: pojistné na důchodové pojištění 594 853
Výdaje celkem 14 808 358
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7 052 815
z toho: platy zaměstnanců 7 010 025
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 468 485
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 140 201
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem 3 420 012
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 6 426 995
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 6 400 643
Ostatní sociální dávky 184 800
Program protidrogové politiky 16 900
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 500
Výdaje ze SR na financovánízcela společných programů EU a ČR celkem 17 500
z toho: PHARE 17 500
Mezinárodní fórum o spolupráci veřejného a soukromého sektoru (PPP) 7 500

Doporučované

Nejčtenější