Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2003

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Rozpočet resortu financí
  • Veřejný sektor
  • Veřejné rozpočty
  • Tabulka

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí rok 2003
schválený rozpočet v tis. Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 168 653
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 688 162
z toho: pojistné na důchodové pojištění 526 242
Výdaje celkem 14 373 882
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 6 941 696
z toho: platy zaměstnanců 6 900 851
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 429 594
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 138 017
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku 2 247 413
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 6 322 746
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 6 297 571
Ostatní sociální dávky 79 662
Program protidrogové politiky 22 900
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 750
Výdaje ze SR na financovánízcela společných programů EU a ČR celkem 9 000
z toho: PHARE 9 000
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 107 790

Doporučované

Nejčtenější