Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2002

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

  • Rozpočet resortu financí
  • Hospodaření resortu
  • Veřejný sektor
  • Veřejné rozpočty
  • Tabulka

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí rok 2002
schválený rozpočet v tis. Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 164 140
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 635 422
z toho: pojistné na důchodové pojištění 485 911
Příjmy celkem 799 562
Výdaje celkem 11 924 249
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 5 772 241
z toho: platy zaměstnanců 5 749 349
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 020 285
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 114 986
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku 1 319 685
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 5 772 241
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 5 749 349
Mezinárodní seminář IPTI zaměřený na daň z nemovitosti 150
Program protidrogové politiky 27 595
Ostatní sociální dávky 36 410
Ostatní věcné výdaje celkem 2 660 642
v tom: Ministerstvo financí 643 002
územní finanční orgány 1 247 880
Generální ředitelství cel 769 760
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 840 252
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 2 461

Doporučované

Nejčtenější