Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2001

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Rozpočet resortu financí
  • Tabulka
  • Veřejné rozpočty
  • Veřejný sektor

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí rok 2001
schválený rozpočet v tis. Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 158 550
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 602 865
z toho: pojistné na důchodové pojištění 461 014
Výdaje celkem 12 022 341
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 5 247 557
z toho: platy zaměstnanců 5 227 057
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 836 641
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 104 544
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku 2 600 306
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 5 247 557
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 5 227 057
Rozvojová zahraniční pomoc 0
Program protidrogové politiky 36 665
Ostatní sociální dávky 21 524
Ostatní věcné výdaje celkem 2 764 953
v tom: Ministerstvo financí 651 612
územní finanční orgány 1 248 986
Generální ředitelství cel 864 355
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 1 361 770
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 1 000

Doporučované

Nejčtenější