Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2000

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

  • Rozpočet resortu financí
  • Hospodaření resortu
  • Tabulka
  • Veřejné rozpočty
  • Veřejný sektor

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí rok 2000
schválený rozpočet v tis. Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 151 167
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 547 000
z toho: pojistné na důchodové pojištění 419 000
Výdaje celkem 10 350 157
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 4 566 574
z toho: platy zaměstnanců 4 543 644
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 598 301
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 90 873
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku 1 713 423
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4 566 574
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4 543 644
Rozvojová zahraniční pomoc 0
Program protidrogové politiky 12 605
Ostatní sociální dávky 13 600
Ostatní věcné výdaje celkem 2 367 386
v tom: Ministerstvo financí 486 398
územní finanční orgány 1 053 828
Generální ředitelství cel 827 160

Doporučované

Nejčtenější