Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 1999

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Rozpočet resortu financí
  • Tabulka
  • Veřejné rozpočty
  • Veřejný sektor

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí rok 1999
schválený rozpočet v tis. Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 170 922
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 546 821
z toho: pojistné na důchodové pojištění 418 157
Výdaje celkem 10 545 773
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 4 556 616
z toho: platy zaměstnanců 4 533 686
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 594 816
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 90 674
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku 2 054 902
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4 556 616
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4 533 686
Ostatní sociální dávky 10 000
Ostatní věcné výdaje celkem 2 238 765
v tom: Ministerstvo financí 410 296
územní finanční orgány 1 017 226
Generální ředitelství cel 811 243
z toho: Program rozvojové zahranič. pomoci 0
Program protidrogové politiky 14 980

Doporučované

Nejčtenější