Novinky

Základní informace

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Centrální nákup státu
  • Dobrá nákupní praxe
  • Externí audit
  • Vnitřní finanční kontrola
  • SMART Governance
  • Otevřená data MF
  • Přezkoumávání hospodaření

SMART Governance

SMART Governance reprezentuje především princip transparentnosti, přehlednosti a 3E, tj. hospodárnosti, účelnosti, efektivity. Hlavním cílem SMART Governance je hledat mezi těmito principy, které jdou přirozeně proti sobě, rovnováhu a maximální hodnotu za vynaložené peníze.

Právě proto, že principy není jednoduché sladit, nelze předložit obecný návod, jak k těmto otázkám přistupovat. Z toho důvodu je zapotřebí vždy pro každý případ hledat konkrétní správné řešení. Cílem této stránky je přinášet inspiraci a sdílet příklady takových řešení, která jsme v konkrétních situacích hledali a našli my.

SMART Governance


Další informace k tématu SMART Governance:

 

Doporučované

Nejčtenější