Novinky

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Veřejná správa
  • Hospodaření s majetkem státu
  • SMART Governance
  • Technický standard
  • Společný nákup
Aktualizováno 12. 8. 2019 15:30
  • Aktualizace textu
  • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - běžný pohon
  • Publikace soubosru ve formátu XLS Standardy osobních vozidel - běžný pohon
  • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - běžný pohon
  • Aktualizované závazné technické standardy pro osobní vozidla - běžný pohon

Technické standardy osobních vozidel jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy osobních vozidel na běžný pohon doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 26. srpnu 2019. Technické standardy pro osobní vozidla na běžný pohon stanoví minimální kvalitativní parametry těchto vozidel.

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny Vozový park a pohonné hmoty aktualizovalo závazné technické standardy na automobily na běžný pohon i alternativní pohony (CNG a elektromobily). Standard byl schválen 24. června 2019 a vyhlášen ministryní financí k 26. srpnu 2019.

Standardy se nevztahují na speciální vozidla pro zvláštní účely (např. pátrací vozidla, mobilní kanceláře atp.).

Závazné technické standardy (od 26. srpna 2019)

 


 

Dříve platné závazné technické standardy

Technické standardy osobních vozidel na běžný pohon jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy osobních vozidel na běžný pohon doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardů.

Dokumenty ke stažení

Nahrazeno aktualizovanou podobou závaznou od 26. srpna 2019.

Doporučované

Nejčtenější