Novinky

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Veřejná správa
  • Hospodaření s majetkem státu
  • SMART Governance
  • Technický standard
  • Společný nákup
Aktualizováno 12. 8. 2019
  • Aktualizace textu

Technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 15. červnu 2019. Technické standardy pro ICT stanovují minimální kvalitativní parametry pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny pro ICT komodity schválilo závazné technické standardy pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií. Standardy ICT byly následně konsensuálně schváleny Nadresortní koordinační skupinou.

Dne 7. června 2019 Standardy ICT schválil ministr vnitra a stanovil závaznost Standardů ICT ode dne 15. června 2019. Standardy ICT jsou dle usnesení vlády č. 487 z 8. července 2019 závazné pro všechna ministerstva a jejich Resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující.

Závazné technické standardy (od 15. června 2019)

 


 

Dříve platné závazné technické standardy

Technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich Resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardu.

Doporučované

Nejčtenější