Novinky

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Veřejná správa
  • Hospodaření s majetkem státu
  • SMART Governance
  • Technický standard
  • Společný nákup
Aktualizováno 7. 1. 2020
  • Aktualizace textu
  • Aktualizace standardu

Technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 15. lednu 2020. Technické standardy pro ICT stanovují minimální kvalitativní parametry pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny pro ICT komodity schválilo technické standardy pro komodity notebooky, PC a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen „Standardy ICT“).

Dne 30. prosince 2019 Standardy ICT schválil ministr vnitra a stanovil závaznost Standardů ICT ke dni 15. ledna 2020.

Standardy ICT jsou podle Usnesení vlády č. 487 ze dne 8. července 2019, závazné pro všechny ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády, včetně jejich podřízených organizací. Pro ostatní ústřední orgány státní správy jsou doporučující.

Závazné technické standardy (platné od 15. ledna 2020)

 


Dříve platné závazné technické standardy

Technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich Resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardu.

Závazné technické standardy (platné od 15. června 2019 do 14. ledna 2020)

Doporučované

Nejčtenější