Novinky

Pravidla Společného nákupu

Pravidla Společného nákupu a přehled komodit určených pro standardizaci vyplývající ze schváleného usnesení vlády.

ilustrace

Vydáno

Usnesení vlády č. 487/2019

Usnesení vlády o Zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018 a o pravidlech Společného nákupu.

Vydáno

Usnesení vlády č. 520/2018 (zrušené usnesení)

Usnesení vlády o zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.

Vydáno

Usnesení vlády č. 913/2015 (zrušené usnesení)

Usnesení vlády k Informaci o stavu příprav centrálního nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu pro roky 2016-2020. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.

Aktualizováno

Usnesení vlády č. 289/2015 (zrušené usnesení)

Usnesení vlády o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.

Aktualizováno

Usnesení vlády č. 924/2014 (zrušené usnesení)

Usnesení vlády k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu. Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.