Novinky

Plánované společné veřejné zakázky

Základní informace o plánovaných veřejných zakázkách Ministerstva financí, ke kterým je možné se připojit v roli pověřujícího zadavatele na základě uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání.

ilustrace

Základní informace o plánovaných veřejných zakázkách Ministerstva financí, ke kterým je možné se připojit v roli pověřujícího zadavatele na základě uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání. O konečném rozsahu a formě pořízení komodity a služby a počtu pověřujících zadavatelů rozhoduje, a to zejména na základě svých kapacitních možností, Centrální zadavatel.

Aktuální vzor Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi ministerstvem financí a pověřujícím zadavatelem.