Novinky

Příručka pro odběratele z rámcových dohod na automobily na běžný pohon pro 10 resortů v rámci centrálního nákupu státu

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • SMART Governance
  • Metodika CNS
  • Společný nákup

Tato příručka je vytvořena na základě zkušeností jednotlivých Odběratelů s čerpáním z rámcových dohod a zkušenostmi Dodavatelů při komunikaci s Odběrateli.

Cílovou skupinou jsou především Odběratelé z řad podřízených organizací jednotlivých ministerstev, kterým má příručka usnadnit orientaci v rámcových dohodách, správnou tvorbu návrhu kupní smlouvy včetně vyplnění přílohy ke kupní smlouvě a správné odeslání objednávky (tvořené podepsaným návrhem kupní smlouvy a přílohou ke kupní smlouvě).

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější