Novinky

Hodnocení Společného nákupu

Zhodnocení fungování Společného nákupu. Zprávy o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za roky 2014 - 2018.

ilustrace

Ministerstvo financí ve spolupráci s resorty zpracovává Hodnotící zprávu, která popisuje využití, úspěšnost a vývoj v oblasti Společného nákupu za uplynulé období.

Zprávy za roky 2014 - 2018 hodnotily resortní systémy centralizovaného zadávání a centrální nákup státu.

Zprávy za rok 2014 a 2015 vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, zprávy za následující roky zpracovává Ministerstvo financí.