Novinky

Společný nákup

Základní informace o pravidlech a organizaci Společného nákupu (SN) včetně souvisejícího usnesení vlády a jeho přílohy nastavující Pravidla Společného nákupu, doporučujících postupů a praktických materiálů včetně závazných standardů vybraných komodit.

ilustrace

Organizace Společného nákupu

Základní informace k organizační struktuře Společného nákupu, činnosti a pravomocem Nadresortní koordinační skupiny.

Pravidla Společného nákupu

Pravidla Společného nákupu a přehled komodit určených pro standardizaci vyplývající ze schváleného usnesení vlády.

Závazné technické standardy

Vyhlášený technický standard vybraných komodit a služeb je závazný pro ministerstva a jejich resortní organizace.

Metodická podpora

Metodiky, stanoviska a doporučující příručky Centrální harmonizační jednotky ke Společnému nákupu.

Hodnocení Společného nákupu

Zhodnocení fungování Společného nákupu. Zprávy o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání a centrálního nákupu státu za roky 2014 - 2018.

Plánované společné veřejné zakázky

Základní informace o plánovaných veřejných zakázkách Ministerstva financí, ke kterým je možné se připojit v roli pověřujícího zadavatele na základě uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání.